Aciter Control S.A. Загальні терміни надання послуг

1 Загальні положення

 • Якщо інше не обумовлено в письмовій формі, всі пропозиції або послуги, що надаються Aciter Control SA або будь-якими її афілійованими компаніями або агентами (далі кожна окремо – «Компанія»), і всі інші договірні відносини або угоди регулюються відповідно до цих загальних умов надання послуг (далі «Загальні умови»).
 • Компанія може надавати послуги фізичним та юридичним особам (приватним, державним або урядовим), від яких отримані відповідні інструкції (далі «Клієнт»)
 • Якщо Компанія не отримує від Клієнта попередні письмові вказівки про зворотне, жодна інша сторона не має права давати доручення, зокрема щодо спектра послуг або надання звітів або сертифікатів (далі «Звіти»). Цим Клієнт безвідклично уповноважує Компанію надавати звіти третім особам при наявності відповідних інструкцій від Клієнта або на його розсуд, якщо це випливає з обставин, звичаїв ділового обороту або існуючої практики.

2 Надання послуг

 • Компанія надає послуги сумлінно і професійно відповідно до інструкцій Клієнта, що підтверджені Компанією, або в разі відсутності таких інструкцій:
  • умовами стандартного замовлення або стандартної специфікації Компанії; та/або
  • будь-який відповідний торговельний звинувачення, використання або практика; і/або
  • методами, які Компанія вважатиме прийнятними з технічної, оперативної та/або фінансової точки зору.
 • Звіти, випущені на додаток до тестування зразків, містять думку Компанії виключно щодо даних зразків і ні в якій мірі не містять думки щодо всієї партії, з якої були відібрані зразки.
 • Якщо Клієнт звертається до Компанії щодо нагляду проведення інспекції третьою стороною, Клієнт згоден з тим, що єдиним зобов’язанням Компанії є присутність в момент проведення інспекції третіми особами і надання звіту про результати такої інспекції або підтвердження факту проведення інспекції. Клієнт згоден з тим, що Компанія не несе відповідальності за стан і калібрування обладнання, використовуваних приладів і вимірювальної апаратури, застосовуваних методів аналізу, кваліфікацію, дії або бездіяльність персоналу третіх осіб, а також результати аналізу.
  Якщо запит Клієнта передбачає аналіз зразків в лабораторії третіх осіб, Компанія надає результати аналізу, але без будь-якої відповідальності за його достовірність.
 • Звіт Компанії містить виключно факти, зафіксовані Компанією в момент проведення інспекції та строго відповідно до отриманих інструкцій, або в разі відсутності таких інструкцій, в межах альтернативних параметрів, передбачених пунктом 2 (а). Компанія не зобов’язана посилатися або звітувати за фактами або умовами, які виходять за рамки інструкцій, отриманих від Клієнта або застосованих альтернативних параметрів.
 • Компанія може делегувати надання всіх або частини послуг агенту або субпідряднику, а Клієнт уповноважує Компанію відкрити всю необхідну інформацію щодо надання послуг агентом або субпідрядником.
 • Якщо Компанія отримує документи, що відображають зобов’язання за контрактом між Клієнтом і третіми особами або документи третіх сторін, такі як копії комерційних договорів, акредитивів, коносаментів і т.д., такі документи вважаються надані виключно в інформаційних цілях і не розширюють або обмежують перелік послуг або прийнятих Компанією зобов’язань.
 • Клієнт визнає, що Компанія, надаючи послуги, ні в якому разі не займає місця Клієнта або третіх осіб, не звільняє їх від будь-яких своїх зобов’язань і ніяким іншим чином не приймає, зменшує, усуває будь-яку відповідальність Клієнта перед третіми особами або третіх осіб перед Клієнтом.
 • Всі зразки зберігаються не більше 3 місяців або протягом іншого більш короткого періоду часу, обумовленого характером зразків, після чого повертаються Клієнту або утилізуються Компанією будь-яким чином на свій розсуд, після чого Компанія не несе ніякої відповідальності за зразки. Зберігання зразків більше 3 місяців тягне додаткові витрати, оплачувані Клієнтом. У разі повернення зразків Клієнт виплачує вартість обробки і доставки.

3 Обов’язки Клієнта

Клієнт зобов’язується:
 • забезпечити своєчасне надання необхідної інформації, інструкцій і документів (в будь-якому випадку не пізніше, ніж за 48 годин до передбачуваного початку проведення інспекції) для надання послуг;
 • забезпечити доступ представників Компанії на об’єкти, де повинні бути надані послуги, а також вжити всіх необхідних заходів для усунення будь-яких перешкод або недопущення втручання в процес надання послуг;
 • на вимогу надати спеціальне обладнання і персонал, необхідні для надання послуг;
 • переконатися, що вжито всіх необхідних заходів для забезпечення безпечних умов праці, об’єктів та споруд під час надання послуг. В цьому відношенні Клієнт не покладається на рекомендації Компанії, незалежно від того, запрошувалися такі рекомендації чи ні;
 • заздалегідь інформувати Компанію про всі відомі ризики, потенційні або фактичні, пов’язані з будь-якими замовленнями або зразками, включаючи, наприклад, ризик наявності радіації, токсичних, отруйних або вибухових речовин або матеріалів, забруднення навколишнього середовища або наявності отрут;
 • повністю виконувати свої права та зобов’язання за всіма відповідними комерційними контрактами або іншим контрактами з третіми особами, а також передбачені законодавством.

4 Ставки та оплата

 • Ставки, які не були погоджені між Компанією та Клієнтом в момент розміщення замовлення або укладення договору, встановлюються у відповідності зі стандартними ставками Компанії (які можуть змінюватися), всі застосовні податки сплачуються Клієнтом.
 • Якщо більш короткий термін оплати не передбачений рахунком, Клієнт здійснює оплату всієї суми, належної Компанії, не пізніше 30 днів з дати виставлення рахунку або протягом періоду, встановленого Компанією («Термін платежу»). У разі невиконання цього зобов’язання Клієнт зобов’язаний заплатити штраф у розмірі 1,5% від невиплаченої суми в місяць (або в іншому розмірі, передбаченому у рахунку) за період з дати закінчення терміну платежу до дати фактичної оплати (включно).
 • Клієнт не має права утримувати або відстрочити виплату будь-яких сум, що належать Компанії, внаслідок будь-якого спору, зустрічною вимогою чи іншої претензією, які він може мати до Компанії.
 • Компанія має право подати позов про стягнення будь-яких невиплачених сум до суду відповідної юрисдикції.
 • Клієнт відшкодовує Компанії всі витрати по отриманню оплати, включаючи гонорар адвоката та пов’язані з цим витрати.
 • У випадку виникнення непередбачених проблем або витрат, пов’язаних з наданням послуг, Компанія докладає всіх зусиль для того, щоб проінформувати про це Клієнта, і має право стягнути додаткові кошти для покриття непередбачених витрат і компенсувати додатковий час роботи, витрачений на надання послуг.
 • Якщо Компанія не в змозі виконувати свої зобов’язання повністю або частково в зв’язку з обставинами, які не залежать від неї, включаючи невиконання Клієнтом будь-якого зі своїх зобов’язань, передбаченого пунктом 3, Компанія, проте, має право на отримання наступних платежів :
  • сума всіх невідшкодованих витрат, понесених Компанією; та
  • частку узгодженої ставки, пропорційну обсягу фактично виконаних послуг.

5 Призупинення або припинення надання послуг

Компанія має право негайно та без будь-яких зобов’язань призупинити або припинити надання послуг у разі:
 • невиконання Клієнтом своїх зобов’язань відповідно до цих умов, якщо виконання зобов’язань не було відновлено протягом 10 днів з моменту повідомлення Клієнта про таку відмову; або
 • затримки оплати, укладення угоди з кредиторами, банкрутства, неспроможності, арбітражне рішення або припинення діяльності Клієнтом.

6 Відповідальність та відшкодування збитку

 • Обмеження відповідальності:
  • Компанія не є ні страховиком, ні гарантом і не несе ніякої відповідальності у зв’язку з цим. Клієнту, який бажає застрахуватися від втрат і збитків, слід оформити відповідне страхування.
  • Звіти випускаються на основі інформації, документів та/або зразків, наданих Клієнтом або від його імені, і виключно в інтересах Клієнта, який сам приймає рішення про дії, які необхідно зробити на підставі такого Звіту. Ні Компанія, ні її посадові особи, працівники, агенти або субпідрядники не несуть відповідальності перед Клієнтом або третіми особами за будь-які дії, вчинені або не вчинені на підставі Звітів, а також за неправильні висновки, зроблені на підставі неясної, помилкової, неповної, недостовірної або, що вводить в оману, інформації, наданої Компанії.
  • Компанія не відповідає за затримку в наданні, а також часткове або повне ненадання послуг, викликане причинами, що знаходяться поза контролем Компанії, включаючи невиконання Клієнтом своїх зобов’язань відповідно до цих умов.
  • Відповідальність Компанії щодо будь-яких претензій у зв’язку з втратами, збитками або витратами будь-якого характеру, що виникають в результаті будь-яких причин, ні за яких обставин не перевищує десятикратного розміру суми, виплаченої за конкретну послугу, або 20 000 доларів США (або еквівалентної суми в місцевій валюті), в залежності від того, яка сума менше.
  • Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які збитки, прямі або непрямі (включаючи упущену вигоду).
  • У разі виникнення будь-яких претензій, Клієнт зобов’язаний надати письмове повідомлення Компанії протягом 30 днів з моменту виявлення фактів, які обумовлюють появу претензії, і в будь-якому випадку Компанія звільняється від відповідальності за претензіями про втрати, збитки або понесені витрати, якщо претензія не було подано протягом одного року після:
   • дати надання Компанією послуг, які послужили причиною пред’явлення претензії; або
   • дати, до якої послуги повинні були бути надані, в разі ненадання послуг.
 • Відшкодування збитку: Клієнт гарантує, звільняє від відповідальності і відшкодовує витрати Компанії, її посадовим особам, працівникам, агентам або субпідрядникам по всіх претензіях (фактичних або передбачуваних) третіх осіб у зв’язку з понесеними збитками, шкодою або витратами будь-якого характеру, включаючи всі судові витрати та пов’язані з ними витрати, в результаті надання, неналежного надання або ненадання будь-яких послуг.

7 Інші умови

 • Якщо будь-яке положення цих Загальних умов визнано незаконним або нездійсненним в будь-якому відношенні, дійсність, законність і можливість втілення інших положень жодним чином не повинні бути порушені або знецінені.
 • Протягом терміну надання послуг і року після цього Клієнт зобов’язується не пропонувати, прямо або опосередковано, співробітникам Компанії піти зі своєї посади в Компанії.

8 Регулююче законодавство, юрисдикція та вирішення спорів

Усі спори, що виникають у зв’язку з наданням послуг, передбаченими цими Загальними умовами, будуть регулюватися в залежності від:

 • якщо Компанія і Клієнт мають зареєстровані офіси в одній і тій самій країні, то виникаючи суперечки регулюються та тлумачяться відповідно до законодавства цієї країни, і всі спори підлягають розгляду юрисдикції компетентних судів цієї країни.
 • якщо Клієнт, має зареєстрований офіс в країні, відмінній від країни Компанії, всі суперечки регулюються відповідно до майнових законів Швейцарії, за винятком випадків наявності будь-яких правил щодо конфлікту законів, всі суперечки повинні бути остаточно врегульовані відповідно до арбітражного регламенту Міжнародної Торгової Палати одним або кількома арбітрами, призначеними відповідно до зазначеного регламенту. Якщо не погоджено інше, арбітражний розгляд відбудеться в Женеві, Швейцарія, англійською мовою.

9 Мови

Дані Загальні умови надання послуг складені українською мовою. У разі виникнення будь-яких суперечок англійська версія має перевагу.